Gemeente Waalwijk – Veerweg

Diverse verkeersstromen worden duidelijk gescheiden door Track Line.

In opdracht van de gemeente Waalwijk is door Van Wijlen BV de Veerweg in Sprang Capelle gereconstrueerd. Er is een geheel nieuwe deklaag aangebracht en op de kruisingsvlakken zijn drempels aangebracht. De veerweg wordt veel gebruikt door fietsers en landbouwverkeer. Om deze beide verkeerstromen een veilige plek te geven op de weg is er in de ontwerpfase gekozen om op de rijbaan fietssuggestiestroken aan te brengen. Door het toepassen van deze fietssuggestiestroken is er voor elke groep verkeersdeelnemers duidelijkheid maar meer nog draagt het bij aan de veiligheid van de fietsende weggebruiker. Nadat de asfaltdeklaag is aangebracht is de markering aangebracht. Om voldoende veiligheid te waarborgen zo wel bij dag als bij nacht is t.b.v. van de fietssuggestiestroken een zgn. één – één markering aangebracht van thermoplast en zijn de drempels voorzien van “piano” markering. Vervolgens zijn de fietssuggestiestroken voorzien van Track Line Tyregrip.

Track Line Tyregrip is een flexibele epoxycoating voorzien van een laag JFF-porfier. Met Track Line Tyregrip is de wegbeheerder verzekerd van een hoogkwalitatieve afwerking die zorgt voor een gegarandeerde jarenlang veilige fietsstrook. En de fietser weten zich veiliger met Tyregrip.

Projectgegevens

Project:Reconstructie Veerweg Sprang Capelle
Opdrachtgever:Gemeente Waalwijk
Aannemer:Van Wijlen BV Sprang Capelle
Markering:3km streep 1-1
Tyregrip:4300m2
Garantie:10 jaar