N381 veiliger

Vooral op wegen die “saai en eentonig” zijn en langdurig hetzelfde beeld tonen is het gevaar groot dat automobilisten even niet “bij de les” blijven. Gevolg hiervan kan zijn dat ze van de rijbaan sturen en in de berm terecht komen waarvan we de gevolgen allemaal kennen.

Op de rechter rijbaan van de N381 is door ons in opdracht van de provincie Friesland, aan de buitenzijde, haaks op de kantstreep, een zgn. “blokjes” markering van koudplast gebracht.

Deze ribbelmarkering is een attentie-verhogende maatregel; het moet voorkomen dat weggebruikers de berm inrijden, door bijvoorbeeld telefoongebruik onder het rijden, vermoeidheid van de bestuurder of afleiding in of buiten de auto. Als een bestuurder te veel richting de berm stuurt, zal het geluid van de autobanden die over de markering rijden, een schrikeffect geven.