Zichtbaarheidsmetingen

Zichtbaarheidsmetingen van markeringen zijn gestandaardiseerde testen die de zichtbaarheid en prestaties van markeringen beoordelen.

Met deze metingen bieden we u inzicht in hoe goed de markeringen opvallen en visueel worden waargenomen. Vanuit deze metingen kunnen we vervolgens constateren of de markering aan de wettelijke eisen voldoet.

Welke uitkomst de metingen ook heeft, Track Line kan u verder helpen. Naast het uitvoeren van de metingen, kunnen wij ook de benodigde verbeteringen doorvoeren. Kortom, we kunnen u voorzien van een compleet pakket als het gaat om markeringen.

Meer informatie
Zichtbaarheidsmeting

Manieren van zichtbaarheidsmetingen

Zichtbaarheidsmetingen van markeringen zijn testen die worden gebruikt om de visuele prestaties van markeringen op de weg te evalueren. Deze metingen geven inzicht in hoe goed de markeringen zichtbaar zijn voor weggebruikers onder verschillende omstandigheden, zoals overdag, ’s nachts, bij slecht weer of bij verschillende lichtomstandigheden.

Er zijn verschillende technieken en apparatuur beschikbaar voor zichtbaarheidsmetingen van markeringen.

De verschillende technieken

We meten luminantie bij retroreflectie RL en de luminantiefactor β, dat gebeurt rijdend met nauwelijks hinder voor het overige verkeer.

RL (in mcd.m-2.lx-1) wordt  ook wel nachtzichtbaarheid genoemd en is een meetwaarde voor de hoeveelheid licht die een markering bij aanstraling door voertuigkoplampen terugkaatst. Veelal wordt deze als de belangrijkse waarde beschouwd.

We kunnen de RL meting uitbreiden met luminantie bij diffuse verlichting Qd. Dat kan alleen stilstaand, afhankelijk van de situatie heeft het verkeer daarbij dus enige hinder.

Meer informatie

Veelgestelde vragen

Waarom zijn zichtbaarheidsmetingen van wegmarkeringen belangrijk?

Zichtbaarheidsmetingen helpen wegbeheerders en markeringsspecialisten de kwaliteit en effectiviteit van markeringen te beoordelen, wat essentieel is voor verkeersveiligheid. Ze zorgen ervoor dat markeringen goed zichtbaar zijn voor weggebruikers onder verschillende omstandigheden, waardoor de kans op ongevallen wordt verkleind.

Welke apparatuur wordt gebruikt voor zichtbaarheidsmetingen van wegmarkeringen?

Voor zichtbaarheidsmetingen worden apparaten zoals retroreflectometers, nachtzichtsimulatoren en regenverstoringsmeters gebruikt. Deze apparatuur meet de reflectie, zichtbaarheid en contrast van markeringen onder verschillende omstandigheden.

Wat zijn de normen en richtlijnen voor zichtbaarheidsmetingen van wegmarkeringen?

Er zijn verschillende nationale en internationale normen en richtlijnen voor zichtbaarheidsmetingen, zoals ASTM E1710, EN 1436 en CIE 54. Deze normen bevatten specificaties en vereisten voor retroreflectiviteit, kleurcontrast en andere parameters.

Hoe vaak moeten zichtbaarheidsmetingen worden uitgevoerd?

De frequentie van zichtbaarheidsmetingen kan variëren afhankelijk van factoren zoals de verkeersintensiteit, weersomstandigheden en lokale voorschriften. Over het algemeen worden deze metingen regelmatig uitgevoerd, bijvoorbeeld als onderdeel van routinematig onderhoud of bij hermarkeringen.