CO2 prestatieladder

Track Line heeft in 2018 het CO2-Bewust Certificaat Niveau 3 behaald. Daar zijn we trots op. Als bedrijf willen we de CO₂-uitstoot reduceren zoals toegezegd in de beleidsverklaring. Over de inspanningen willen we transparant zijn. 

In 2012 t/m 2014 hebben we voor het eerst de CO2-uitstoot vastgelegd. Vanaf 2017 wordt dit structureel gedaan. Het jaar 2017 geldt als basisjaar voor de CO2-prestatieladder. De CO-reductiedoelstelling is:

“Track Line B.V. streeft naar 3% CO2-reductie in 2022 t.o.v. 2017 bij gelijkblijvende omzet. Dat komt neer op 0,3% per halfjaar. Dit doel m.b.t. scope 1, 2 en 3 is verlengd tot eind 2027.”

Actieplan

Terugdringen brandstofgebruik

  • Medewerkers betrekken bij reduceren brandstofverbruik;
  • Chauffeurs aan te moedigen om brandstofbesparend te rijden;
  • Afstemmen van personenvervoer om aantal gereden kilometers laag te houden;
  • Bij vervanging of nieuw materieel overgaan naar energiezuiniger materieel of te kiezen voor een elektrisch aangedreven machine/voertuig.

Gasverbruik reduceren

  • Warmte niet onnodig laten vervliegen;
  • Medewerkers op kantoor stemmen hun kleding af op de buitentemperatuur.

Elektraverbruik verlagen

  • Medewerkers betrekken bij reductie energieverbruik.

Aanbrengen markeringen

Om inzicht te geven in de status van de maatregelen en in de CO2-uitstoot wordt een periodieke rapportage [3.C.1] uitgewerkt.

De wijze van interne en externe communicatie over de CO2-footprint is vastgelegd in een Communicatieplan [3.C.2], de reductiedoelstellingen en de voortgang van de inspanningen is vastgelegd in de laatste versie van het CO2 Management Plan.

Door middel van een toolbox over de CO2-Prestatieladder zijn medewerkers geïnformeerd en via reguliere overleggen en/of een nieuwsbrief blijven zij op de hoogte.

Belangstellenden worden via de website of een gericht schrijven op de hoogte gehouden [3.C.1]. Zie bijvoorbeeld:

Branche- en keteninitiatieven

Track Line draagt bij aan branche- en keteninitiatieven door een actieve houding. Zo is in 2023 door Track Line een elektrische thermofiguratie unit ontwikkeld. Ook wordt actief deelgenomen aan CO2-besparingsinitiatieven (3.D.1.) zoals vermeld op de website van de SKAO: Company Map (co2-prestatieladder.nl)

Goed op Weg (voorheen Convenant U15)
‘Goed op weg’ is een netwerk van werkgevers dat de bereikbaarheid van de regio Midden-Nederland verbetert. Want samen kunnen we meer. En hoe meer we doen, hoe meer we de mobiliteit verduurzamen.

Wat levert dat op? Betere bereikbaarheid, lagere kosten, minder CO2-uitstoot en vitalere medewerkers! Zie voor verdere informatie: www.goedopweg.nl