Volledig elektrische ketel voor wegmarkeringen

Innovatieve oplossing voor Provincie Utrecht

In een baanbrekende stap richting een duurzamere toekomst heeft Track Line b.v., in opdracht van de Provincie Utrecht, op 17 oktober 2023 een volledig elektrische ketel geïntroduceerd voor het aanbrengen van wegmarkeringen. Deze innovatieve technologie, ontwikkeld en gebouwd door Track Line b.v. na een aanbesteding van de provincie, markeert een verschuiving van fossiele brandstoffen naar groene energiebronnen.

Waarom is dit belangrijk?

Voorheen werden gas- of diesel gestookte ketels gebruikt om het materiaal, bekend als thermoplast, te verwarmen tot meer dan 180 graden voor het aanbrengen van wegmarkeringen. Dit proces veroorzaakt CO2-uitstoot en geluidsoverlast. De nieuwe volledig elektrische ketel, die deels wordt gevoed door zonnepanelen op het dak van de vrachtwagen, brengt hierin verandering. Het resultaat is een aanzienlijke vermindering van zowel uitstoot als geluidsoverlast.

Een op maat gemaakte oplossing

Het ontwikkelen van deze elektrische ketel was een uitdaging, omdat een vergelijkbare ketel nog niet bestond. Track Line b.v. is gaan kijken naar mogelijkheden a.d.h.v. de opdracht vanuit de Provincie Utrecht om deze oplossing te realiseren, waardoor een belangrijke stap is gezet in de richting van duurzaamheid en groenere wegwerkzaamheden.

Verder verduurzamen

De ambitie van de Track Line b.v. gaat echter verder dan alleen elektrische ketels. De volgende stap is de elektrificatie van de vrachtwagen zelf, waardoor het transport naar en van de werklocatie geluidsarm en fossielvrij zal worden. Hierdoor wordt een schonere en stillere omgeving gecreëerd, terwijl tegelijkertijd de uitstoot van broeikasgassen bij wegwerkzaamheden wordt verminderd.

De Provincie Utrecht en Track Line b.v. nemen het voortouw in de transitie naar duurzame en milieuvriendelijke wegenbouw. Bekijk de video van de Provincie Utrecht om de elektrische ketel in actie te zien en sluit je aan bij de beweging naar een groenere toekomst!

Blijf op de hoogte van meer nieuws en ontwikkelingen van Track Line b.v. terwijl we stappen zetten in de innovatie van wegmarkeringen.

Voor persinformatie over de elektrische ketel, neem contact op met Jan-Reint Vink van Track Line B.V.: +31 (0)6 539 50 222